தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

தொடர்பு விபரங்கள்

தபால் முகவரி

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை,
இல 330, தலவத்துக்கொடவீதி,
மாதிவெல,
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர,
இலங்கை.

தொலைபேசி: +94 11 2 778 911 – 12 – 14
மின்னஞ்சல்: ncpa@childprotection.gov.lk
இணையம்: www.childprotection.gov.lk

 

 

 

 

சாலை வரைபடம்


View Larger Map